FANDOM


בית הכנסת פתוח לכל המתפללים כל השנה כולל ביום הכיפורים ללא תשלום על מקום וללא דמי חבר.

  • מיקום: רח' זית שמן 34 שכונת הזית
  • english site

בית הכנסת פשט רגל

זמני תפילות ושיעורים בחול עריכה

  • דף יומי 5:20 ר"ח 5:10
  • שחרית: 6:00 ר"ח 5:50
  • מנחה: רבע שעה לפני השקיעה
  • ערבית: צאת הכוכבים

לאחר תפילת ערבית שיעור גמרה מסכת סוכה

משה בניטה 052-3993382